Hartelijk welkom op onze website. Op deze site vindt u informatie over onze gemeente, zoals; onze visie, de activiteiten die wij ontplooien, preken, persoonlijke ervaringen met Jezus en nog veel meer. Wilt u meer informatie hebben aangaande onze gemeente of over de persoon Jezus Christus dan kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-51026979

De liefde van de Here Jezus Christus is het best te ervaren op een plek waar Hij aanbeden wordt, samen met gelijk gelovigen.

We nodigen u daarom van harte uit om naast het lezen van de site ook eens onze erediensten te bezoeken.               

Op de zaterdag komen wij samen op de Statensingel 14 in Maastricht vanaf 10:00 uur Iedere maandag is er een gebedsavond en iedere vrijdagavond bijbelstudie op onze locatie in Maastricht aanvang 20.00 uur.                                                                                                 Op de woensdag bijbelstudie aanvang 20.00 uur, Koeltorenplein 2  Geleen.  

Vanaf maandag 18 Maart zal er eens per maand een interkerkelijke gebedsavond voor Israel  zijn in samenwerking met de gemeente Gods in Treebeek.                                 Deze zal om de beurt in Maastricht en Treebeek gehouden worden. zie agenda.

Waarom we van de zondagdienst naar de zaterdagdienst zijn gegaan?  

Tot het jaar 363 was de sabbat "de zaterdag" de rustdag van de Heere. In 363 werd tijdens het concilie van Laodicea  besloten om deze dag te verschuiven naar de zondag  zoals het Vaticaan zelf zegt, als merkteken van gezag..... want zij , de kerk staat boven de bijbel.                                       Wij geloven in de bijbel als het Woord van God en erkennen haar als  onze autoriteit en willen gehoorzamen aan de tien woorden  die God aan ons gegeven heeft. 

 Exodus 20:1-17