Christen gemeente

de Levensboom

in Maastricht

 Christengemeente De Levensboom is sinds januari 2014 voortgekomen uit de Heilbron. We hebben iedere zondag eredienst achter de kantine van het Mestreechs Rizzjemint bij de Kazematten aan de Statensingel 14 te Maastricht. 

Wij zijn officieel een Kerkgenootschap en hebben een ANBI-erkenning.

Waar God in Zijn woord zegt, dat door liefde en eenheid we Zijn grootheid mogen zien, willen wij een herberg zijn, een plek waar mensen Jezus zullen ontmoeten, waar we een gezin vormen en er voor elkaar zorgen. Waar we geloven dat de bijbel Gods woord is en de waarheid, en die waarheid ons vrij maakt, waar Zijn liefde ons vrijmaakt van iedere angst.

Voorganger:

Geertje Buter